[Guide] Installing BURG and Super Boot Manager in Ubuntu (inc 12.04 LTS)

http://www.overclock.net/t/1251224/guide-installing-burg-and-super-boot-manager-in-ubuntu-inc-12-04-lts

Advertisements
Posted in Totorial | Leave a comment

Giới thiệu một số blog hay về lập trình web

http://webdesignledger.com/ blog về design, nhiều tài nguyên về design (PTS)
http://www.456bereastreet.com/ viết khá nhiều về HTML, CSS
http://www.catswhoblog.com/ tùm lum về SEO, WordPress, Design
http://www.webdesignerdepot.com/ WordPress, jQuery, Design
http://buildinternet.com/ CSS, jQuery, Freelance ..
http://aext.net/ nhiều bài về WordPress, của 1 nhóc người Việt bên Mỹ thì phải
http://www.webdesigndev.com/ chuyên tập hợp tài nguyên về PSD, icon, tut về design (có quảng cáo yêu cầu subcribe )
http://abduzeedo.com/tutorials nhiều tuts về design, photoshop
http://www.userplus.org/blog/ nói về design, UX, dự án .. web load hơi chậm và nói hơi “cao siêu”
http://www.smashingmagazine.com/ quá nổi tiếng, tập trung nhiều bài chất lượng
http://blog.creativityden.com/ design, css, icon, logo
http://webdesignernotebook.com/ nói khá nhiều về CSS
http://highscalability.com/ các kỹ thuật cao cấp về serverside (không phù hợp với người mới học), web load khá chậm
http://www.uxbooth.com/ blog về UX
http://perishablepress.com/ wordpress, design, code …
http://www.noupe.com/ đang sửa, chả nhớ nói về gì, có liên hệ với http://www.smashingmagazine.com/ thì phải)
http://www.guerrillafreelancing.com/ blog về freelance, load khá chậm
http://paulirish.com/ blog của một lập trình viên cấp cao tham gia jQuery, Google Chrome, HTML5, CSS3
http://24ways.org/ blog về CSS, jQuery, các vấn đề nâng cao .. trình bày phong cách khá độc đáo, tiếc là 2012 ko có bài mới nào thì phải
http://www.programmingfacts.com/ PHP, WordPress, Freelance, India, JS .. và có nói về 1 số ngôn ngữ lập trình khác
http://www.queness.com/ Design, UI, UX, Javascript, jQuery, WordPress
http://www.techrepublic.com/blogs đủ thứ về IT
http://www.splashnology.com/ thiên về web design
http://mattwilcox.net/ blog cá nhân về HTML, CSS , có vẻ không thú vị lắm
http://sixrevisions.com/ về design, HTML, CSS, .. khá nổi tiếng và nhiều bài tuts hay
http://justintadlock.com/topics/wordpress blog về đủ thứ, có chuyên mục về wordpress
http://blog.spoongraphics.co.uk/ blog chủ yếu về design, load khá chậm
http://dev.opera.com/ blog của nhóm phát triển trình duyệt Opera, hơi chuyên sâu
http://www.ajaxbestiary.com/ blog thiên về JS, có nói về CSS, khá nâng cao
http://www.kevinwilliampang.com/ blog của một kỹ sư đang làm việc tại Google, nhiều bài về ASP.NET MVC
http://www.rooftopsolutions.nl/blog/ blog khá nâng cao về PHP
http://www.brucelawson.co.uk/ tác giả blog hay list các link chuyên sâu về CSS … (giống kiểu list này)
http://www.pvmgarage.com/ design, font …
http://designm.ag/ nhiều bài và mẫu về web design, PSD, HTML, CSS, jQuery
http://52weeksofux.com/ blog về UX
http://www.instantshift.com/ tạp chí cho web designer, web developer, blogger
http://www.thespanner.co.uk/ blog về Javascript, PHP, Hacking .. hơi nâng cao
http://webdesignerwall.com/ khá nổi tiếng và phong cách, nhiều bài viết về design, HTML, CSS, WordPress
http://robertnyman.com/ blog cá nhân có trình bày về HTML5, CSS3
http://www.ourtuts.com/ HTML5, CSS, WordPress, Design, … có một số bài tut
http://csswizardry.com/ blog chuyên vè CSS của anh chàng trai (21t, 2012) người Anh
http://visitmix.com/writings web về nền công nghiệp web, HTML5, JSON, writing…
http://medialoot.com/blog/ design, html, css, có vài bài tut
http://www.onextrapixel.com/ chụp hình, design, HTML, CSS, jQuery
http://www.jankoatwarpspeed.com/ web design, jQuery, CSS (hơi ít bài viết)

Một mớ wordpress
http://www.wprecipes.com/ chuyên về wordpress
http://www.wpbeginner.com/ blog về wordpress cho người mới học (cũng khá sâu)
http://www.wpcookies.com/ lại 1 blog khác về wordpress
http://ottopress.com/ blog của otto chuyên về wordpress
http://vanweerd.com/ blog của Van Weerd cũng chuyên về WordPress
http://wphacks.com/ một blog nữa về WordPress, nhiều tác giả

http://www.hongkiat.com/blog/ design, HTML, CSS, jQuery, WordPress
http://mehdi.biz/blog/ ASP.NET, HTML5, jQuery, SQL
http://designreviver.com/ web load hơi chậm, có một số tut về design
http://www.klauskomenda.com/code/ một số (ít) bài về CSS, jQuery, JS, SEO, htaccess
http://www.catswhocode.com/blog/ HTML5, CSS3, design, WordPress, server tips …
http://horicky.blogspot.com/ của Ricky Ho, một software architect, nói về software engineering, thích hợp cho SV CNTT muốn học cao (ko phù hợp với người mới học)
http://www.thesitewizard.com/ web về các vấn đề cơ bản của web, nhưng có thiết kế hơi cổ (nhưng vẫn có bài mới).
http://www.karlrixon.co.uk/ Apache, CakePHP, Python, CSS, PHP, Linux, SQL, Zend Framework .. (hơi ít bài)
http://designlovr.com/ blog về design, ảnh nặng nên load hơi chậm
http://neutroncreations.com/blog/ HTML5, CSS, hơi ít bài, không cập nhật
http://fuelyourcoding.com/ iOS, design, CSS, PHP, Frameworks …
http://spyrestudios.com/ HTML, HTML5, CSS, PHP, Design, WordPress, jQuery (không dùng tag hơi khó dùng)
http://www.ajaxline.com/ CSS3, JS, AJAX, jQuery, WordPress, JS, PHP, ASP.NET … tương đối phong phú và cập nhật
http://www.developertutorials.com/ HTML, CSS, PHP, AJAX, JS , ASP.NET MVC (không có code highlight thì phải,trình bày khá tệ, cóp nhặt)
http://elijahr.blogspot.com/ js, .NET … hơi ít bài nhưng viết khá sâu, blog của elịahrr, a software engineer by profession
http://community.phpmagazine.net/ tạp chí PHP không sôi nổi cho lắm, bài từ 2010
http://josephscott.org/ chả có mấy cái để đọc nhưng tác giả blog là cao thủ wordpress
http://www.webteacher.ws/ web load hơi chậm, chủ yếu sưu tập link
http://devtacular.com/ ASP.NET, Facebook connect, JS …
http://www.standardista.com/ HTML5, CSS3, JS, iPhone … chủ đề thì hay mà trình bày web thì xấu, cũng không cập nhật lắm
http://blog.insicdesigns.com Design, PSD, HTML5, CSS3, PHP … khá nhiều tut và cập nhật
http://kovshenin.com/ blog của 1 cao thủ wordpress (cũng chả có mấy cái để đọc)
http://blog.kevburnsjr.com/ tác giả là cao thủ về mã hóa (RSA), JS … blog siêu phàm quá nên cũng khó đọc
http://meiert.com/en/ blog về HTML, CSS, vẫn cập nhật.. tác giả là Jens O.Meiert, thành viên năng động của W3C, UPA …
http://www.webdeveloperjuice.com/ HTML, jQuery, PTS, PHP, WordPress, AJAX, CSS , khá cập nhật
http://samuli.hakoniemi.net/ blog về CSS, JS (cả CSS4), hơi ít bài
http://blog.echoenduring.com/category/articles/ CSS, SVG, PHP, jQuery … có nhiều tuts
http://designinstruct.com/ thiên về design
http://www.marcofolio.net/ PTS, Icon, CSS, CSS3, Design, AS, Joomla … cũng không cập nhật lắm
http://jeffsebring.com/ WordPress, CSS, Compass, JS, modernizr.js, Responsive, markdown,… toàn chủ đề hot mỗi tội web ko có category hay tag gì cả
http://www.talkphp.com/index.php load chậm mà lại không cập nhật, toàn bài từ 2008
http://addyosmani.com/blog/ JS, jQuery, HTML5, CSS3, Sublime Text … khá cập nhật
http://matthewjamestaylor.com/blog design, HTML5, CSS3 … cũng khá cập nhật
http://www.cloudspace.com/blog/ blog về server, cloud … load hơi chậm
http://www.xarg.org/archive/ load hơi chậm, về HTML5, jQuery, JS, PHP & MySQL, vẫn cập nhật
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine//default.aspx tạp chỉ của MS, đủ các thể loại code trên trời dưới bể
http://understandinggraphics.com/ chủ yếu về design, ít bài
http://designshack.net/ design, HTML, CSS, PHP, JS, jQuery, WordPress … dưới góc nhìn một designer
http://www.position-absolute.com/ CSS, HTML, Javascript, jQuery, Mobile.. chả rõ nhiều hay ít bài vì không đếm bài

Một số trang rất chất lượng khác (đáng để bôi đậm tất)
http://www.tutorial9.net/
http://www.impressivewebs.com/
http://www.thecssninja.com/
http://www.webstuffshare.com/ (*)
http://tutorialzine.com/
http://kloplop321.com/php-tutorials/
http://tympanus.net/codrops/category/tutorials/
http://www.w3avenue.com/topics/code/
http://blog.themeforest.net/tutorials/
http://snook.ca/
http://css-tricks.com/
http://php.quicoto.com/
http://ajaxray.com/blog/
http://www.developphp.com/list_php_video.php (video blog)
http://www.codediesel.com/
http://net.tutsplus.com/tutorials/ (for web development) &
http://vector.tutsplus.com/tutorials/ (for vector designing) &
http://webdesign.tutsplus.com/ (for web designing)

Posted in wpblog | Leave a comment

uploading images

<?php
global $post; /*Global post object*/
$post_id = $post->ID; /*Geting current post id*/
$upload = $_FILES['upload']; /*Receive the uploaded image from form*/
add_custom_image($post_id, $upload); /*Call image uploader function*/

function add_custom_image($post_id, $upload)
{
 $uploads = wp_upload_dir(); /*Get path of upload dir of wordpress*/

 if (is_writable($uploads['path'])) /*Check if upload dir is writable*/
 {
 if ((!empty($upload['tmp_name']))) /*Check if uploaded image is not empty*/
 {
  if ($upload['tmp_name'])  /*Check if image has been uploaded in temp directory*/
  {
  $file=handle_image_upload($upload); /*Call our custom function to ACTUALLY upload the image*/

  $attachment = array /*Create attachment for our post*/
  (
   'post_mime_type' => $file['type'], /*Type of attachment*/
   'post_parent' => $post_id, /*Post id*/
  );

  $aid = wp_insert_attachment($attachment, $file['file'], $post_id); /*Insert post attachment and return the attachment id*/
  $a = wp_generate_attachment_metadata($aid, $file['file'] ); /*Generate metadata for new attacment*/
  $prev_img = get_post_meta($post_id, 'custom_image'); /*Get previously uploaded image*/
  if(is_array($prev_img))
  {
   if($prev_img[0] != '') /*If image exists*/
   {
   wp_delete_attachment($prev_img[0]); /*Delete previous image*/
   }
  }
  update_post_meta($post_id, 'custom_image', $aid); /*Save the attachment id in meta data*/

  if ( !is_wp_error($aid) ) 
  {
   wp_update_attachment_metadata($aid, wp_generate_attachment_metadata($aid, $file['file'] ) ); /*If there is no error, update the metadata of the newly uploaded image*/
  }
  }
 }
 else
 {
  echo 'Please upload the image.';
 }
 }
}

function handle_image_upload($upload)
{
 global $post;

    if (file_is_displayable_image( $upload['tmp_name'] )) /*Check if image*/
    {
      /*handle the uploaded file*/
      $overrides = array('test_form' => false);
      $file=wp_handle_upload($upload, $overrides);
    }
 return $file;
}
?>
Posted in Totorial | 1 Comment

WordPress front-end post form using wp_insert_post

http://clarklab.com/posts/wordpress-front-end-post-form-using-wp_insert_post/

Posted in Totorial | Leave a comment

How to Post From Your Front End With No Plugin

http://voodoopress.com/how-to-post-from-your-front-end-with-no-plugin/

Posted in Totorial | Leave a comment

Adding Extra Fields to the WordPress User Profile

http://bavotasan.com/2009/adding-extra-fields-to-the-wordpress-user-profile/

Posted in Totorial | Leave a comment

How To Add Custom User Meta During Registration

http://tommcfarlin.com/add-custom-user-meta-during-registration/

Posted in Totorial | Leave a comment